Abb.: Luftblasen 1, 1980
1980, Luftblasen 1, Leporello, Unikat