Abb.: Luftblasen 2, 1980
1980, Luftblasen 2, Leporello, Unikat